Sigurnost hrane

Sigurnost hrane je disciplina koja se bavi pravilnim rukovanjem, pripremom i kuvanjem hrane u cilju sprečavanja trovanja hranom.